Cáp Dẹt Điều Khiển Cầu Trục

  • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ: 0966 51 8682 / 0989 053 040

Chúng tôi luôn có sẵn dây cáp dẹt các loại như sau cho cầu trục. Quý khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn để có hệ thốn máng C treo cáp phù hợp nhất cho cầu trục.

 Dây cáp dẹt loại 4C x 1.5mm, cấp điện điều khiển, nguồn điện 600V

– Dây cáp dẹt loại 5C x 1.25mm, cấp điện điều khiển, nguồn điện 600V

– Dây cáp dẹt loại 8C x 1.25mm, cấp điện điều khiển, nguồn điện 600V

– Dây cáp dẹt loại  12C x 1.25mm, cấp điện điều khiển, nguồn điện 600V

– Dây cáp dẹt loại 13C x 1.25mm, cấp điện điều khiển, nguồn điện 600V

– Dây cáp dẹt loại  16C x 1.25mm, cấp điện điều khiển, nguồn điện 600V

– Dây cáp dẹt loại  4C x 2.5mm, cấp điện động lực, nguồn điện 600V

– Dây cáp dẹt loại 4Cx 3.5mm, cấp điện động lực, nguồn điện 600V

– Dây cáp dẹt loại  4C x 4.0mm, cấp điện động lực, nguồn điện 600V

– Dây cáp dẹt loại  4C x 5.5mm, cấp điện động lực, nguồn điện 600V

– Dây cáp dẹt loại  4C x 6.0mm, cấp điện động lực, nguồn điện 600V

– Dây cáp dẹt loại  4C x 8.0mm, cấp điện động lực, nguồn điện 600V

– Dây cáp dẹt loại  4C x 14.0mm, cấp điện động lực, nguồn điện 600V

– Dây cáp dẹt loại  3C x 3.5mm, cấp điện động lực, nguồn điện 600V

– Dây cáp dẹt loại  3C x 5.5mm, cấp điện động lực, nguồn điện 600V